Himmelsk access

Inatt ställde vi om tiden så nu är det normaltid igen.
Konstigt, jag tyckte det var stressigt i morse i alla fall. Fastän jag fick en timme tillgodo innan gudstjänsten. Vem åt upp den timmen? Varför fortsätter vi med detta tidsbyte år efter år? Ger det nåt? På den här breddgraden?
Det blev ett skönt möte med Gud i alla fall. Jätteskönt. Och tänk att jag är inte alltid i kyrkan när det underbara händer. Men idag var jag det. Vi mötte gud i lokalen. Så fantastiskt.
Och prästen Bertil ”i det blå” Johansson läste ur Den Heliga Skrift:
2 Petrusbrev 1
3Allt det som leder till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss, genom kunskapen om honom som har kallat oss medelst sin härlighet och underkraft. 4Genom dem har han ock skänkt oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att I skolen, i kraft av dem, bliva delaktiga av gudomlig natur och undkomma den förgängelse som i följd av den onda begärelsen råder i världen.
5Vinnläggen eder just därför på allt sätt om att i eder tro bevisa dygd, i dygden kunskap, 6i kunskapen återhållsamhet, i återhållsamheten ståndaktighet, i ståndaktigheten gudsfruktan, 7i gudsfruktan broderlig kärlek, i den broderliga kärleken allmännelig kärlek. 8Ty om detta finnes hos eder och mer och mer förökas, så tillstädjer det eder icke att vara overksamma eller utan frukt i fråga om kunskapen om vår Herre Jesus Kristus.
9Den åter som icke har detta, han är blind och kan icke se; han har förgätit att han har blivit renad från sina förra synder, 10Vinnläggen eder därför, mina bröder, så mycket mer om att göra eder kallelse och utkorelse fast. Ty om I det gören, skolen I aldrig någonsin komma på fall. 11Så skall inträdet i vår Herres och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike förlänas eder i rikligt mått.

HIMMELSK ACCESS
Ära och prisa
det är lisa
själadörren upplåten
blir förlåten
gång efter gång
en underbar sång

Fylld och lättad
dessutom mättad
av helig ande skön
och enkel bön
var mans tillgång
inte bara i en altargång

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.