Alltmedan stillheten

djup ropar till djup
lyfter varandras bördor
av djup som ingen känner
dessa magiska tillfällen
tystnad bara är runtomkring
tystnaden talar
tystnaden lyfter av
tystnaden ger sitt svar
djupen talar sitt tydliga språk
alltmedan bruset från världen fortgår

hur längtar inte min själ
till de många djupen
till dessa gömda skatter
Hit! med nyckeln
lås upp själadörrar
gör ett bärande djup
öppet och redo till handling
ta fram redskapen
förväntningar skapas
alltmedan stillheten från evigheten pågår
(2009)