Etikettarkiv: Besvikelse

Anden manade ju gott

Andens maning
att gå bönebron
starkare aning
Herrens läkande tron

vågar kliva
över djupen sväva
tanken driva
orden sig väva

hemlighetsporten
ingen känner
bilderna på korten
lyser och bränner

rösten vacklar
brister i skyn
när kampen tacklar
för själar i byn

viljan önskar
ser möjliga mål
känslan svävar
i bönernas skål

suckande längtan
ger inget svar
väldiga trängtan
kampen står kvar

maningen trägen
går bron ombord
vad står i vägen
för helandegjord?

Liksom det brister
känner ens nöd
styrkan så mister
och kallar på död

svävar och kämpar
famlande djupen kvar
frågor som lämnar
osynliga svar

kampen danade
en ondskefull lott
fast Anden manade
så kärleksfullt gott

KAMPEN:
Psalm 88
HERRE, min frälsnings Gud, dag och natt ropar jag till dig.
Låt min bön komma inför ditt ansikte,
vänd ditt öra till mitt rop!
Ty min själ är mättad med lidanden,
mitt liv har kommit nära dödsriket.
Jag räknas bland dem som far ner i hålan,
jag är som en man utan livskraft.
Jag är övergiven bland de döda, lik de slagna som ligger i graven,
dem som du inte längre tänker på, och som inte mer är i dina händer.
Du har sänkt mig längst ner i hålan,
ner i mörkret ner i djupet.
Din vrede ligger tung på mig, alla dina böljors svall låter du gå över mig. Sela.
Du har drivit mina förtrogna långt bort ifrån mig,
du har gjort mig förhatlig för dem,
jag ligger fången och kan inte komma ut.
Mitt öga förtärs av lidande. HERRE, jag ropar dagligen till dig,
jag sträcker mina händer mot dig.

Gör du under för de döda, kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela.
Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet?
Känner man i mörkret dina under,
din rättfärdighet i glömskans land?

LÖFTET:
Jer 29:11-14
Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN.

Matt 7:7
Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas.

Matt 18:19
Vidare säger jag er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader.

Rom 15:30
För vår herre Jesu Kristi skull och för den kärleks skull som Anden ger uppmanar jag er, bröder, att bistå mig i min kamp genom att be till Gud för mig

HUR JESUS LÄR OSS ATT BE:
Matt 6:9-13
Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.

Avskärmad

Längtan går bortom det som syns

till gemenskap med frånvarande

allt annat än detta fredagsmys

hellre dela vänskapsgodis med Helig Ande


Skulle kunnat köa till incheckning

med vänner och packning luta

i hotellreceptionen beställa väckning

i restaurangen frukost avnjuta


Skulle kunnat sitta med i salen

med gåvorna betjäna varandra

sitter istället kvar med kvalen

drömmen får tanken att vandra


Tänk om varandet missmatchas

när ensamheten och vänskapen mötas

tänk om ullstrumporna borttappas

eller aldrig med möda uppnötas


Längtan går bortom det som syns

till gemenskap med frånvarande

istället blev här lite trevligt godismys

med små telningar och TV-tittande

Förintande ord

Något, litet
utnött och slitet
fraser, klyschor
samvete bitet

kroppsspråk, känslor
inget som sades
önskan, viljan
vid kors de lades

vänskap, gemenskap
i ett kanske låg
tro, hopp
längtandets tåg

tanke, hjärta
två som flödade
mun, öron
däremellan dödade

Jak 1:26
Den som menar sig vara from men inte kan tygla sin tunga utan lurar sig själv, hans fromhet är ingenting värd.
 
Jak 3:1-6
Mina bröder, bli inte lärare allesammans, ni vet att vi får en strängare dom, ty vi felar alla på många sätt. Den som inte felar i sitt tal, han är fullkomlig, och han kan tygla hela sin kropp.
Ords 10:19
Den talträngde undgår inte synd, klok den som tyglar sin tunga.
 
Psalm 55:13-15
Om jag smädades av en fiende, då kunde jag bära det, om jag förnedrades av en ovän, då kunde jag dra mig undan, men du är ju min like, min vän och förtrogne – vi gladdes åt att gå sida vid sida i skaran i Herrens hus.

Arbetslös

Vakum

i en plastförpackning

syrebrist

i en liten mörk låda

köra huvét i väggen

tar verkligen stopp

fälla krokben och

ramla pladask i skiten

Brickor i ett spel

styrs av andra

lampan tänds när

det passar andra

vägarna finns men

bommarna är låsta

haven finns men

båtarna har sjunkit

Drömmarna sitter som

fångar i fantasins värld

målen är bakom galler

i mörkgrå celler

metoderna har fått

handklovar och fotbojor

resultaten sjunger, inlåsta

i sina tomma gravar

Kunskapen finner inget offer

Motiven lägger ner sin stav

Slaktbilen lastar inspiraton

Utbildningens egen förintelse

arbetslöshet

1993

Törnfågel

Du kom till mig
talade vackert
Du såg min tanke
log vackert
Du hörde mitt skrik
Mellan klipporna
ett eko
evigt ljuda det
tills rymden
tar det till sig

Du välkända, du okända
tystnads kyliga ord
evigt talade
är frost
på förståelse
En vän, en känsla
Varm blick
evigt vilande
tills kall snö
gömmer den bort

Du välkända, du okända
vinterns hetta
evigt glödande
är is
på vänskapseld
I kylig natt
en källa
evigt värmande
tills regnet
släcker den ut

Du kända, du icke kända
Min själ; en ö
evigt mörk och öde
är symbolen
för prövad gemenskap
Långt borta, fjärran livet
en sång
evigt bedjande
tills törntaggen
når dess själ
(1988)

Droppar av själens blod

Modet höll dem undan

Stoltheten gömde dem

Ensamheten tog fram dem

Nederlaget gjorde dem synliga

Sorgen gav dem liv

Besvikelsen sög dem ur mig

Verkligheten gjorde att de växte

Jag förblindades av dem

Kinderna vättes av dem

Kraven vägrade erkänna dem

De slog drömmarna i spillror

De gjorde livet till en plåga

Smärtan torkade bort dem

Ångesten ville locka fram dem igen

Förargelsen stoppade deras återfödelse

Kärleken gjorde dem om intet.

(1987)